Bronisław Szeremeta urodzony 3 czerwca 1915 r. we wsi Adamy [obok Buska] pow. Kamionka Strumiłowa woj. Tarnopol. Maturę uzyskał w Państwowym Humanistycznym Gimnazjum w Złoczowie. W 1937 r. rozpoczął studia na Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Wcześniej odbył służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy przy 12 DP w Tarnopolu, uzyskując stopień stopień plutonowego podchorążego. W 1939 r. zmobilizowany do 52 pp w Złoczowie, pod koniec września dostaje się do sowieckiej niewoli. Ukrywając swój stopień wojskowy został wywieziony do sowieckich łagrów dla żołnierzy szeregowych w Republice Komi i w ten sposób uniknął śmierci w Katyniu. Latem 1940 r. udaje mu się uciec do Lwowa i kontynuować walkę z wrogiem w konspiracji. Aresztowany 5 marca 1945 r. na ulicy Lwowa, wydany przez konfidenta, skazany na 20 lat katorgi, został po 14 latach przekazany władzom PRL w kwietniu 1959 r. ale jako więzień. Od 1978 roku jest na emeryturze.

     Bronisław Szeremeta jest autorem wielu publikacji i prac historycznych w polskiej prasie w kraju i zagranicą. W 1996 r. napisał wstrząsającą książkę na temat zbrodni UPA dokonanych na polskiej ludności w czasie ostatniej wojny pt. "Watażka - wspomnienia nierozstrzelanego i jego zbrodnie". Przedstawia mroczną postać Służby Bezpieczeństwa (Bezpeki), Dymitra Kupiaka ps. "Klej", który wsławił się okrutnymi morderstwami na Polakach i nieposłusznych mu swoich pobratymcach, a zaraz po wojnie uciekł do Kanady, skąd bał się wrócić do wolnej Ukrainy i tam niedawno zakończył swój nędzny żywot ludobójcy. Kolejna książka pt. "Związek Walki Zbrojnej zwalczany przez NKWD w latach 1939-41 we Lwowie".

     Odznaczenia: Medal wojska polskiego po raz 1,2,3 i 4 nadany 15 sierpnia 1948 r. w Londynie. Krzyż AK nadany 7 sierpnia 1973 r. przez Komisję Krzyża w Londynie. Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 nadany 15 sierpnia 1985 r. w Londynie. Krzyż Obrony Lwowa 1939-44 nadany 14 maja 1984 r. Krzyż Kołymiacy-Sybiracy nadany 12 marca 1992 r. w Anglii przez Światowy Związek Byłych Polskich Więźniów w ZSRR.

Więcej o Bronisławie Szeremecie