Zdjęcie klasy wykonano 22 kwietnia 1942r w Busku. Na zdjęciu rozpoznano Michała Wierzyna Markiewicza, Zdzisława Masełko i jego brata, Adama Konstantego, Mariana Daniłowa oraz Janinę Lorenc. Ponadto ks Antoniego Adamiuka - katechetę oraz kierownika szkoły Stanisława Grabowskiego.

O rozpoznanych dzieciach wiemy, że Michał Markiewicz był polonistą w Liceum Medycznym w Nysie. Adam Konstanty pułkownikiem lotnictwa w Poznaniu. Rodzina Masełków osiadła w Głubczycach. Jeden z chłopców został znanym lekarzem.

Jeśli w twoim albumie znajduje się to zdjęcie, to na pewno ktoś z twojej rodziny znajduje się na nim.
Jeśli kogoś poznajesz, wyślij wiadomość ...

Powiększ zdjęcie