Rodzina Małkiewiczów

Busk  ul. Sokoła 27

Arbor familiae Małkiewicz

    

   

franciszek.jpgFranciszek Małkiewicz

 

*17.09.1870r w Busku

+1945r na wygnaniu w Bystrej k.Gorlic

 

emilia.jpgEmilia Małkiewicz

zd. Żółkiewicz

 

*04.04.1875r w Rzepniowie

+1965r w Nysie

D z i e c i

filip.jpgFilip Małkiewicz

 

*30.04.1896r w Busku

+15.09.1917r

 

Najstarszy syn.

 

Zginął na froncie włoskim w I wojnie światowej. Pochowany na cmentarzu w Lubljanie.

 

anna.jpgAnna Małkiewicz

 

*1901r w Busku

+1997r w Nysie ,

 

Niezamężna.

Po powołaniu do wojska i śmierci brata Filipa, jako najstarsze dziecko, musiała poświęcić się ciężkiej pracy na roli. W Busku pomagała ojcu w prowadzeniu gospodarstwa.

Po wojnie, po osiedleniu się w Nysie dalej prowadziła gospodarstwo rolne.

 

Mieszkała z matką Emilią i rodziną Czabanowskich.

Zawsze skromna, cicha, pracowita i pobożna.
Wychowała swego bratanka Janka Małkiewicza, zastępując mu matkę.

 

aniela.jpg Aniela Małkiewicz

*17.07.1904r w Busku  +01.12.1989r w Nysie  

Zajmowała się wychowaniem młodszego rodzeństwa.
W pałacu Badenich była opiekunką do dzieci.

Opieka nad dziećmi była chyba jej powołaniem. Umiała to robić jak nikt na świecie. Po wojnie w Nysie wychowywała wiele dzieci w rodzinie oraz znajomych. Miała w sobie anielską cierpliwość i dobroć. Imię nadaje charakter ludziom.

Zamężna z Janem Markiewiczem, krawcem z Buska.

manek.jpgMarian Małkiewicz

 

*1906r w Busku

+1970 w Nysie

 

W czasie wojny przebywał na robotach przymusowych w Niemczech.

 

Ojciec Janka Małkiewicza.

 

 

W czasie okupacji wywieziony na roboty do Niemiec

WeronkaBusk.jpgWeronika Małkiewicz

 

*

+

 Zamężna z Władysławem Grobelnym, policjantem ze Lwowa.

 

Po wojnie wyjechali do Unikowa w pow. Sieradz. Tam na wsi Władysław  prowadził gospodarstwo po rodzicach.

Weronika była kierowniczką przedszkola.

jozia.jpgJózefa Małkiewicz

 

*16.03.1916r w Busku  
+10.05.1964r w Nysie,

 

Zamężna z Marianem Czabanowskim listonoszem z Buska.

 

 

Zdjęcia pamiątkowe

filipzkolega.jpg

MarianMałkiewicz.jpg

Grobelni z dziećmiBusk.jpg

AnnaMałkiewiczzJankiemNysa.jpg

MamazJankiem.jpg

 

   Zachowane dokumenty - Kennkarty

FranekKK1.jpg

 

AnnaKK1.jpg

 

 WeronkaBusk2.jpg

    Zdjęcie ze Lwowa. Józefa Małkiewicz.